Liên hệ

*

Số 8, Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Hạ Long,Quảng Ninh, Việt Nam.
 

Tel     : (+84) 33 3 845810 - 19
Fax     : (+84) 33 3 846867